شکرستون

دختر به پسره میگه سلام عجقم قلبونت بلم؟
پسر:سلام.ممنون تو خوبی؟
دختر:میسی.میخوای باسه تبلدم چیتال تونی؟
پسر:میخوام یه بسته بالابالا بگیرم باهم فارسی کار کنیم! :))))
منبع : http://www.facejoks.ir/
لطفا مطلب را با ذکر منبع کپی کنید تا رتبه شما کم نشود !
  • soheyl admin